Cây gạt kính inox

Kích thước 35cm 40cm

Lưỡi bằng cao su cao cấp

Cán bằng inox bọc nhựa