Cây gạt kính inox

Kích thước 35cm 40cm Lưỡi bằng cao su cao cấp cán bằng inox bọc nhựa