Cây bông lau kính

Kích thước: 35cm 40cm

Bông bằng sợi cotton

Cán cằm chữ T bằng nhựa